Planeering

  • Turu teave ja parima kasutuse analüüs
  • Arhitektuurne lahendus
  • Äriplaan

Rahastus

  • Rahakaasamise korraldus
  • Läbirääkimised
  • Omafinantseering

Ehitus

  • Hanke korraldus
  • Ehituse juhtimine

Müük

  • Üürnike ja ostjate leidmine